Bank Spółdzielczy zapewnia szeroki zakres ubezpieczeń w sposób najkorzystniejszy dla klientów 

W ofercie Banku znajdują się ubezpieczenia następujących firm ubezpieczeniowych:

 • Concordia Polska TUW
 • Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 • Proama
 • InterRisk TU S.A.
 • Benefia  Ubezpieczenia
 • Uniqa TU S.A.
 • Uniqa na Życie S.A.
 • Generali TU S.A.
 • Generali Życie TU S.A.
 • Saltus Ubezpieczenia

 

W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia:

Komunikacyjne:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (honorujemy zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych nabyte u poprzednich ubezpieczycieli w OC i AC)
 • zielona karta
 • Ubezpieczenie  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego    
 • AUTOCASCO

Uwaga! W ubezpieczeniach obowiązkowych (tj. komunikacyjnych OC i rolnych)  przy zmianie firmy ubezpieczeniowej obowiązuje Cię wypowiedzenie umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta  dotychczasowa umowa ubezpieczenia.

Majątkowe - w różnych wariantach ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • ochrona prawna
 • następstwa nieszczęsliwych wypadków

Obejmuje również urządzenia i sprzęt domowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie domu lub mieszkania …


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym:

 • NW indywidualne

Na  życie:

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • śmierć małżonka ubezpieczonego
 • śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, żywe urodzenie dziecka
 • śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego
 • dieta dzienna za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą
 • poważne zachorowanie małżonka ubezpieczonego i poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

     

Jedno jest oczywiste! Ubezpieczeni sami administrują swoimi pieniędzmi, a w wyborze najlepszej dla Ciebie formy zabezpieczenia pomogą Ci pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem!

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w naszych placówkach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

 1. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, tel. 86 275 24 05, 86 275 20 22, 86 275 20 31, fax. 86 275 06 72
 2. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Oddział w Białymstoku, ul. Wiejska 71/3, tel. 85 746 20 10, fax. 85 746 20 14 
 3. Punkt Kasowy nr 3 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 4, tel. 86 275 33 00
 4. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, tel. 86 274 40 22
 5. Punkt Kasowy nr 1 Wysokie Mazowieckie, ul Ludowa 122 (budynek Mlekovity) tel. 881 945 617
 6. Punkt Kasowy Jabłonka Kościelna, Jabłonka Kościelna 22A, tel. 86 275 06 75