Dla Ciebie

  1. Komunikacyjne:
    • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (honorujemy zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych nabyte u poprzednich ubezpieczycieli w OC i AC), zielona karta, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego, AUTOCASCO
  2. Majątkowe - w różnych wariantach ubezpieczeniowych
  3. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym:
    • NW indywidualne
  4. Na życie

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w naszych placówkach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!