Lokata progres przeznaczona jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
Oprocentowanie lokaty jest progresywne – stawki procentowe dla poszczególnych okresów wzrastają z każdym miesiącem aż do 2,80%.