1. Informacja o obszarze działania, banku zrzeszającym, uczestnictwie w systemie zrzeszenia oraz wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 3. Informacja w sprawie identyfikacji klientów
 4. Terminy kapitalizacji odsetek
 5. Informacja dla deponentów Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 6. Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/wniosków Klientów
 7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem danych osobowych
 8. Informacja o przedsiębiorcach, o których mowa w art. 6A ust. 1 Prawa Bankowego
 9. Informacja o godzinach otwarcia placówek Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 10. Informacja o bankomatach Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 11. Regulamin dotyczący świadczenia usługi Western Union
 12. Zasady Ładu Korporacyjnego
 13. Stawki referencyjne obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem
 14. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – Klienci indywidualni
 15. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dla klientów indywidualnych
 16. Załączniki do Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych
 17. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – Klienci instytucjonalni
 18. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dla klientów instytucjonalnych
 19. Klauzule BMR
 20. Regulamin promocji kredytów mieszkaniowych dla aktywnych

Informacja o ryzykach, w tym ryzyku wzrostu stóp procentowych, ryzykach związanych ze zmienną i okresowo stałą stopą procentową

Szanowny Kliencie!

Pamiętaj! W przypadku hipotecznych kredytów długoterminowych wysokość oprocentowania (stóp procentowych) w trakcie trwania umowy kredytu może ulegać zmianom. Zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt. 

Zgodnie ze znowelizowaną rekomendacją S nasi klienci ubiegający się lub posiadający kredyt hipoteczny mają wybór rodzaju stopy procentowej pomiędzy zmienną i okresowo stałą stopą procentową. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kredytową.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z publikacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF):

Stała czy zmienna stopa procentowa kredytu mieszkaniowego? Zdecyduj świadomie.

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/stala_czy_zmienna_stopa_oprocentowania

Dokument Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/mapa_drogowa_procesu_zastapienia_wskaznikow_referencyjnych_79725.pdf

Ryzyko stopy procentowej zobowiązań kredytowych

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/ryzyko_stopy_procentowej

Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf

Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf