1. Siedzibą Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem jest Wysokie Mazowieckie
  2. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem działa na terenie województwa podlaskiego.
  3. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem działa również na terenie powiatów: sokołowskiego, ostrowskiego, ostrołęckiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka.
  4. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie przy Grzybowskiej 81.
  5. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie przy Grzybowskiej 81.
  6. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Wysokie Mazowieckiem albo jednostki organizacyjnej Banku upoważnione są następujące osoby:

Członkowie Zarządu

Pełnomocnicy Zarządu

Tadeusz Nosek

Katarzyna Malinowska

Helena Łapińska

Bernardeta Jolanta Podbielska

Justyna Sieliwoniuk

Nika Elżbieta Antychowicz-Chterev

Piotr Karpowicz

Marta Faszczewska

 

Maria Jolanta Bielska

 

Agnieszka Sadowska

 

Renata Gołąbeska

 

Marta Kachel

 

Sylwia Deszczyńska