1. Karta płatnicza Visa Classic Debetowa

2. Karta debetowa VISA EURO

3. Karta VISA Instant Issue niespersonalizowana

4. Karta MasterCard

 

 

Od 1 lipca 2023 r. transakcje internetowe, wykonywane przez Ciebie kartami płatniczymi, mogą nie wymagać potwierdzenia kodem PIN i kodem SMS.

Wysokość limitów transakcji niskokwotowych, do jakich nasz Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure, wynosi:

 • Pojedyncza transakcja internetowa - 100 PLN
 • Suma transakcji internetowych - 400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych - 5

 

 

Zmiany w transakcjach internetowych dokonywanych kartami płatniczymi!

Szanowni Klienci!

Od dnia 15 lutego 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

 • obowiązkowe podawanie PIN-u podczas realizowania transakcji z usługą 3D-Secure. Klient zawsze jako pierwszy czynnik uwierzytelnienia przy transakcji internetowej z usługą 3D-Secure będzie musiał podać kod PIN ustanowiony przez siebie w portalu Kartosfera.
 • poprawiono procesy:
  • nadawanie kodu PIN dla usługi 3D-Secure w portalu KartoSFERA
  • uwierzytelniania transakcji przy użyciu usługi 3D-Secure

W przypadku, gdy Klient, który nie nadał PIN-u dla transakcji z 3D-Secure, a chciałby zrealizować transakcję w Internecie, podczas próby jej dokonania zostanie mu wyświetlony nowy ekran:

3D Secure

Po zalogowaniu się w portalu Kartosfera.pl i ustanowieniu PIN-u Klient będzie mógł realizować transakcje z 3D-Secure podając podczas takiej transakcji w pierwszej kolejności kod PIN, a następnie kod otrzymany SMS-em. Dla Klientów, którzy już mieli ustanowiony kod PIN nie zajdą żadne zmiany podczas realizacji transakcji z 3D Secure - tak jak obecnie będą je musieli potwierdzać PIN-em i kodem otrzymanym SMS-em.

Przydatne instrukcje:

 

 

1. Karta płatnicza Visa Classic Debetowa

                                                                                                                                                                       Visa Classic Debetowa front

 

Korzyści

 • karta Visa Classic Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą
 • karta płatnicza umożliwia dokonywanie następujących transakcji:
  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty  gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA
  • płatności dokonywanych w Internecie
 • posiadacz rachunku może dokonywać transakcji przy użyciu karty płatniczej do wysokości wolnych środków na rachunku/ limitu transakcyjnego, jeżeli taki został przez Strony lub Posiadacza rachunku wskazany zgodnie w ramach dziennych limitów transakcyjnych:
  • wypłaty gotówki do 10 000 PLN
  • całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych do 50 000 PLN
  • okres ważności karty wynosi 3 lata z możliwością wznowienia na kolejny okres
 • do każdej karty generowany jest numer PIN wykorzystywany do dokonywania przez użytkownika transakcji wyplaty gotówki z bankomatów lub przy pomocy terminali elektronicznych w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oraz dokonywania zakupu towarów lub usług w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale, posiadające możliwość wprowadzania numer PIN poprzez specjalną klawiaturę
 • do karty wznowionej obowiązuje taki sam PIN jak do karty wydanej poprzednio
 • transakcje dokonane przy użyciu karty płatniczej w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju
 • transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na EUR w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote po kursie sprzedaży dewiz obowiązyjącym w Banku BPS SA w dniu rozliczenia transakcji
 • obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych i dokonywane jest z datą realizacji transakcji

2. Karta debetowa VISA EURO

Korzyści

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

3. Karta VISA Instant Issue niespersonalizowana

Kartę płatniczą niespersonalizowaną otrzymasz „od ręki”

Korzyści

Wybierając kartę niespersonalizowaną zyskujesz:

 • stały dostęp do środków na rachunku bez konieczności wizyty w placówce Banku
 • łatwy dostęp do gotówki dzięki sieci darmowych bankomatów Grupy BPS i Planet Cash
 • możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • płatności internetowe z użyciem karty – bezpieczeństwo dzięki usłudze 3D Secure
 • możliwość sprawdzenia w bankomatach aktualnego stanu wolnych środków na rachunku
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN
 • możliwość dokonania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
 • brak opłat za wydanie karty
 • brak prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych w kraju i za granicą
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

4. Karta MasterCard

Karta zbliżeniowa MasterCard to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Korzyści

 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • stały dostęp do swoich pieniędzy,
 • możliwość płatności w Internecie.