Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR dla AKTYWNYCH to podstawowy rachunek dla każdego klienta, deklarującego stałe wpływy w wysokości min. 1000,00 zł miesięcznie.

Podstawowy rachunek płatniczy służy do wykonywania podstawowych najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywanie płatności internetowych.

Adresowany jest do osób nieposiadających dotychczas żadnego rachunku płatniczego umożliwiającego dokonywania operacji przypisanych do tego rachunku w innym banku.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek lokacyjny to korzystny sposób na pomnażanie pieniędzy. Zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych przeznaczony jest dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń w walucie .