przybij piatke

Drodzy Klienci, nasz Bank udostępnił możliwość biometrycznego uwierzytelniania klienta w swoich bankomatach. Usługa jest bezpłatna. Obecnie autoryzacja biometryczna dostępna jest:

  • w bankomacie przy ul. Jagiellońskiej 14 w Wysokiem Mazowieckiem
  • w bankomacie/ wpłatomacie przy ul. Wiejskiej 71/3 w Białymstoku
  • w bankomacie/ wpłatomacie przy ul. Białostockiej 4 w Wysokiem Mazowieckiem (przy Punkcie Kasowym nr 3)
  • w bankomacie przy ul. Ludowej 122 w Wysokiem Mazowieckiem
  • w bankomacie przy ul. Głównej 6 w Kuleszach Kościelnych

We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystano najnowszą technologię opartą o analizę układu naczyń krwionośnych dłoni – Palm Vein. Zapewnia to klientom Banku szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do gotówki z bankomatu, a także umożliwia dokonywanie wpłat bezpośrednio na swój rachunek (we wpłatomatach). Po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora oraz zbliżeniu dłoni do czytnika biometrycznego następuje autoryzacja i można wypłacać lub wpłacać pieniądze bądź też dokonywać innych operacji dostępnych w bankomacie. Zastosowana technologia jest nieinwazyjna i bezdotykowa. Uwierzytelnianie w oparciu o czytniki typu Palm Vein gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Danych biometrycznych nie da się skopiować lub podejrzeć. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankowych. Zastosowanie biometrii usprawnia też sam proces autoryzacji i zwiększa komfort klientów w korzystaniu z bankomatu. Czytnik wykrywa położenie dłoni i jeśli nie jest ona umieszczona prawidłowo, urządzenie informuje klienta, jak powinien zmienić jej położenie (np. przesunąć dłoń w lewo, w prawo, ułożyć równolegle do czytnika, wyprostować palce itp.). W bankomacie wypłaty, wpłaty i pozostałe dostępne funkcje realizowane mogą być w oparciu o nadany klientowi unikalny identyfikator i biometryczne potwierdzenie tożsamości oraz w sposób tradycyjny, przy użyciu karty i kodu PIN. Oprócz realizacji typowych wypłat gotówki, klienci Banku mają możliwość dokonania wpłaty (we wpątomatach), sprawdzenia aktualnej historii operacji i salda rachunku, realizowania płatności, dokonywania wpłat na rachunki, doładowania telefonów komórkowych. Przy wszystkich operacjach autoryzacja biometryczna realizowana jest lokalnie, więc transakcje te nie są obciążane zewnętrznymi opłatami. Dzięki temu Bank zmniejsza koszty obsługi klientów. Wdrożone oprogramowanie i czytniki Palm Vein umożliwiają zastosowanie biometrii również w innych systemach działających w Banku. Ten sposób uwierzytelniania może być wykorzystany między innymi do logowania pracowników do oprogramowania, zatwierdzania transakcji czy autoryzacji operacji kasowych przez klientów i potwierdzania ich tożsamości przy obsłudze w placówce bankowej.

Biometria instrukcja

Szczegóły w placówkach naszego Banku. Zapraszamy!