Zostań naszym Klientem - przenieś rachunek do Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

Teraz przeniesienie rachunku do naszego Banku jest takie proste!

Dokonamy za Ciebie, bezpłatnie wszystkich formalności związanych z przeniesieniem rachunku/usług płatniczych do naszego Banku. Nowe standardy wprowadzone do polskiego sektora bankowego umożliwiają i ułatwiają przenoszenie rachunków bankowych tym, którzy zdecydowali się skorzystać z usług nowego banku.

Wystarczy złożyć w naszym Banku wypełniony wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z Upoważnieniem do przeniesienia rachunku platniczego

a my: 

  1. Zlecimy zamknięcie Twojego dotychczasowego rachunku oraz przekazanie znajdujących się na nim środków na Twoje konto w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
  2. Przeniesiemy Twoje polecenia zapłaty, zlecenia stałe oraz listy zdefiniowanych odbiorców Twoich przelewów.
  3. Poinformujemy o zmianie numeru rachunku Twojego pracodawcę, ZUS, Urząd Skarbowy, a w razie potrzeby także inne, wskazane przez Ciebie instytucje.
  4. Możemy także przyznać limit kredytowy w ROR (sprawnie i szybko)

 

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dla Klientów Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

*Uwaga: Usługa dostępna jest wyłącznie na terenie Polski dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wraz z powiązanymi z nim wybranymi usługami płatniczymi, tj. poleceniami zapłaty i/lub zleceniami stałymi, i/lub saldem prowadzonym w złotych polskich.