Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015

logo jakosc

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem działa w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2013.

   
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem w 2006 r. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 jako trzeci bank spółdzielczy w Polsce. Natomiast jako pierwszy bank w Polsce system ten wdrożył w wersji elektronicznej. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006.Od 2006 r. Bank był pozytywnie oceniany w zakresie realizacji zarządzania jakością podczas kolejnych auditów. Obecnie Bank Spółdzielczy działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
certyfikat jakosc 3certyfikat jakosc 3m

 

 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 9001:2013

 

logo bezpieczenstwo

Ponadto Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem w 2008 r. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2005 jako  jako pierwszy bank w Polsce.
 
W trosce o dobro i zadowolenie klienta Bank kładzie nacisk na ciągłe poprawianie jakości w zakresie oferty jak i obsługi Klienta. Pozytywna ocena Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dokonana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą podczas poszczególnych auditów jest dowodem na to, iż Klienci naszego Banku otrzymują szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie jakościowym. Jednocześnie Bank zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa wszelkich informacji związanych ze współpracą z Bankiem poprzez szereg rozwiązań organizacyjnych, informatycznych oraz przez szczególną dbałość kadry pracowniczej o bezpieczeństwo i poufność powierzonych jej informacji.
 certyfikat bezpieczenstwo 3certyfikat bezpieczenstwo 3m
 
 
Działania Banku zgodne z normami ISO budują stabilny i profesjonalny wizerunek Banku, który dba o pełną satysfakcję swojego Klienta.
 
Zapraszamy do zapoznania się z polityką Banku w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji:
 

  Polityka Jakości                      Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji