Raportowanie dostępności usługi PSD2

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, wypełniając obowiązek raportowy, przedstawia dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

 

Za okres 01.12.2023 r. – 31.12.2023 r. (liczba minut w miesiącu: 44 640; liczba sekund w miesiącu: 2 678 400)

 

AI PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany miesiąc

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

01.12.2023 – 31.12.2023

100

0 99,16 0,84