Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że na podstawie Art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową są:

 

 

                 Nazwa podmiotu

              Adres siedziby

                 REGON

ZUI NOVUM Sp. z o.o.                                                         

ul. Spokojna 9A, Łomża                                          

450008792                         

Blue Media

ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

191781561

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. Z o.o.

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

142796694

Formica Nalewajko Rudawski Sp. J.

ul. Gruntowa 9/1 lok 102, Białystok

50432108