Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., pośredniczy w świadczeniu usług certyfikacyjnych poprzez wydawanie zestawów do składania podpisu elektronicznego:

Zastosowanie

Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (do tego służą certyfikaty kwalifikowane), w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym mają rangę dokumentu podpisanego własnoręcznie, tak więc mogą być np. wykorzystane do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 Inne zastosowania powyższych certyfikatów to np.:

  1. kontakt drogą elektroniczną z Urzędem Skarbowym - wysyłanie i podpisanie deklaracji podatkowych;
  2. wystawianie faktur elektronicznych
  3. kontakty z urzędami administracji publicznej
  4. występowanie w przetargach i aukcjach elektronicznych
  5. podpisywanie wiążących umów
  6. składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
  7. elektroniczna dokumentacja medyczna

 

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod numer 86 275 24 05 lub pisząc na adres sekretariat@bswm.pl