Rachunek bieżący rozliczeniowy dla Wspólnot Mieszkaniowych - przeznaczony dla Wspólnot Mieszkaniowych w rozumieniu Ustawy, tj. dla ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Korzyści

Posiadaczom rachunku bieżącego rozliczeniowego dla wspólnot mieszkaniowcy zapewniamy:

  • łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku 24h na dobę za pomocą bankowości internetowej
  • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty
  • obsługę kredytową
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS
  • możliwość korzystania z Systemu Identyfikacji Płatności Masowych, który jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych m.in. z tytułu czynszu, sprzedaży towarów i usług i inne. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Zapraszamy do naszych placówek!