Rachunek rozliczeniowy bieżący w walutach wymienialnych USD, EUR i GBP – przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów, np. radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., rolników, tj. osób fizycznych, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.

Korzyści

Posiadaczom rachunku bieżącego w walutach wymienialnych USD, EUR i GBP zapewniamy:

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem oferuje usługi dewizowe dla klientów instytucjonalnych obejmujące:

Otwieranie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: bieżących i pomocniczych w walutach wymienialnych USD, EUR i GBP.

Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

USD - 0,00 %

EUR - 0,00 %

GBP - 0,00%

Zapraszamy do naszych placówek!