Kredyt  inwestycyjny przeznaczony jest dla firm oraz rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy i może być kredytem długoterminowym.

Korzyści

Zalety kredytu:

  • kredytowanie do 80% wartości inwestycji
  • możliwość zastosowania odstępstw i kredytowania powyżej 80% inwestycji
  • możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat
  • niskie oprocentowanie

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.