Rachunek rozliczeniowy pomocniczy przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich oraz osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Korzyści

Posiadaczom rachunku rozliczeniowego pomocniczego zapewniamy:

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy umożliwia:

  • gromadzenie środków na określony cel 
  • przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
  • składanie zleceń stałych, polecenia zapłaty
  • korzystanie z kart bankomatowych
  • korzystanie z usług: Internet Banking

 

Zapraszamy do naszych placówek!