Kredyt  inwestycyjny przeznaczony jest dla firm oraz rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy i może być kredytem długoterminowym.