Karta płatnicza Visa Classic Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą. 

                                                                                                                                                                       Visa Classic Debetowa front

 

Korzyści

 • karta Visa Classic Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą
 • karta płatnicza umożliwia dokonywanie następujących transakcji:
  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty  gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA
  • płatności dokonywanych w Internecie
 • posiadacz rachunku może dokonywać transakcji przy użyciu karty płatniczej do wysokości wolnych środków na rachunku/ limitu transakcyjnego, jeżeli taki został przez Strony lub Posiadacza rachunku wskazany zgodnie w ramach dziennych limitów transakcyjnych:
  • wypłaty gotówki do 10 000 PLN
  • całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych do 50 000 PLN
  • okres ważności karty wynosi 3 lata z możliwością wznowienia na kolejny okres
 • do każdej karty generowany jest numer PIN wykorzystywany do dokonywania przez użytkownika transakcji wyplaty gotówki z bankomatów lub przy pomocy terminali elektronicznych w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oraz dokonywania zakupu towarów lub usług w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale, posiadające możliwość wprowadzania numer PIN poprzez specjalną klawiaturę
 • do karty wznowionej obowiązuje taki sam PIN jak do karty wydanej poprzednio
 • transakcje dokonane przy użyciu karty płatniczej w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju
 • transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na EUR w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote po kursie sprzedaży dewiz obowiązyjącym w Banku BPS SA w dniu rozliczenia transakcji
 • obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych i dokonywane jest z datą realizacji transakcji