Rachunek bieżący dla małych przedsiębiorstw - przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych,  którzy zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników i nie prowadzą pełnej księgowości.

Korzyści

Rachunek bieżący dla małych przedsiębiorstw umożliwia:

Zapraszamy do naszych placówek!