Gwarancja de minimis jest to wygodna forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego przeznaczona dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancje de minimis zostały wprowadzone w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", aby zwiększyć potencjał finansowy Przedsiębiorstw i poprawić dostęp do środków na bieżące finansowanie działalności gospodarczej oraz finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Korzyści

  • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
  • oszczędność czasu – prosta procedura udzielania kredytu
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji