Gwarancje i poręczenia bankowe wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań - Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

Korzyści

Zalety:

  • wzrost wiarygodności zleceniodawcy gwarancji  lub poręczenia poprzez zabezpieczenie zobowiązań w postaci gwarancji bankowej
  • elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpiecza interesy partnerów umów (organizatora przetargu, kupującego, sprzedającego, leasingodawcy, kredytodawcy)
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności zleceniodawcy gwarancji przez Bank - Bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji lub poręczenia na rzecz wskazanego w gwarancji beneficjenta