System Internet Banking jest usługą polegającą na zapewnieniu dostępu do informacji oraz możliwości składania dyspozycji z rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Internet Banking umożliwia bezpieczną obsługę posiadanych w Banku rachunków,
a w szczególności:

  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
  • sprawdzanie historii rachunków,
  • wykonywanie przelewów,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
  • tworzenie i edytowanie listy odbiorców,
  • składanie zleceń okresowych,
  • zakładanie lokat


System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 128-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu listy haseł jednorazowych pozwalających na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.


Wymagania techniczne - komputer PC z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą 128-bitowy protokół SSL, JavaScript oraz pliki Cookiem.

Internet Banking Mobilny

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną usługi Internet Banking dla Ciebie oraz Internet Banking dla Firm i Instytucji