Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych przeznaczony jest dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń w walucie .

Za otwarcie rachunku Bank nie pobiera prowizji

Korzyści

Prowadzimy rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w następujących walutach:

  • USD - dolar amerykański
  • EUR - waluta europejska
  • GBP - funt brytyjski

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żadanie w walutach wymienialnych to:

  • nowoczesny i wygodny rachunek w walucie obcej,
  • możliwość otrzymywania wpływów w walucie bez konieczności odsprzedawania tej waluty Bankowi,
  • bezpieczeństwo Twoich oszczędności,
  • dostęp do atrakcyjnych produktów oszczędnościowych w walutach obcych.

Rachunek oprocentowany
Za okres utrzymania środków na rachunku naliczane są odsetki w walucie rachunku.
Roczna kapitalizacja odsetek.

Oprocentowanie rachunków a'vista

USD - 0,00%

EUR - 0,00%

GBP - 0,00%

Dysponowanie środkami
Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie:
gotówkowej – w walucie PLN, USD, EUR lub GBP
bezgotówkowej – w walucie polskiej lub wymienialnej uwzględnionej w tabeli kursów walut BS

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.