Rachunek lokat terminowych w walutach wymienialnych – przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Korzyści

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych prowadzone są w następujących walutach wymienialnych:

  • dolary amerykańskie (USD)
  • EURO (EUR)
  • funty brytyjskie (GBP)

o stałej stopie procentowej na okresy umowne:

  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 12 miesięcy

minimalny wkład: 1000,00 USD, 1000,00 EUR lub 1000,00 GBP.

Rachunek lokat terminowych w walutach wymienialnych umożliwia:

  • przechowywanie wolnych środków pieniężnych w USD, EUR i GBP na oprocentowanych rachunkach bankowych
  • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w placówkach naszego Banku

Zapraszamy do naszych placówek!