Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi wymianę walut EUR, USD i GBP.

Kursy zmieniane są raz dziennie o godz. 9.00 wg kursów obowiązujących w Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości SA z godz. 8.00.

 

Aktualne kursy walut obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem można sprawdzić na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w następujący sposób:

1. Należy otworzyć tabelę Kursów walut zamieszczoną na stronie internetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

2. Jako godzinę kursu należy wybrać godzinę 8.00

3. W celu sprawdzenia kursu obowiązującego danego dnia przed zmianą kursów walut w naszym Banku, tj. przed godziną 9.00, jako datę należy wybrać dzień wczorajszy

4. W celu sprawdzenia kursu obowiązującego danego dnia po zmianie kursów walut w naszym Banku, tj. po godzinie 9.00, jako datę należy wybrać dzień dzisiejszy (jest to domyślna data ustawiona w tabeli kursów)

4. Należy potwierdzić wybór poprzez kliknięcie "Pokaż kursy"

5. Następnie można sprawdzić aktualny kurs interesującej nas waluty.