Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych objętych Konkursem do udziału w konkursie plastycznym 

 

„Cztery pory roku z Bankiem Spółdzielczym u boku – kartka z kalendarza”

 

- 12 nagród pieniężnych o wartości 300 zł każda

- Prace Laureatów zostaną zamieszczone na kalendarzu bankowym (nakład 2000 szt.)

 

Prace konkursowe należy zgłaszać:

- do 14 października 2022 r.

- z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowym

- do Sekretariatu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem (ul. Jagiellońska 14, Wysokie Mazowieckie).

 

Regulamin konkursu plastycznego

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie internetowej Banku www.bswysokiemazowieckie.pl oraz w sekretariacie szkoły

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu wrześniu 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 6,85%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 7,04%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,84%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 31.08.2022 – 7,11%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych na dzień 31.07.2022 wyniósł 1,64%

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 6,70%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 7,03%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,83%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 31.07.2022 – 7,01%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych na dzień 30.06.2022 wyniósł 1,18%

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku umożliwia swoim klientom składanie wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start” za pomocą bankowości elektronicznej.

Osoby posiadające rachunek w naszym Banku wraz z usługą Internet Banking bez wychodzenia z domu oraz samodzielnie mogą wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start”

Osoby, które nie posiadają rachunku z dostępem do bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku, mogą otworzyć rachunek - zapraszamy do zapoznania się z ofertą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w naszym Banku

Szczegółowe informacje o programie „Dobry Start” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie obywatel.gov.pl.

 

o Programie Dobry Start

 

  • Program „Dobry Start” to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
  • Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną
  • Świadczenie otrzymają uczniowie do 20 lub (w przypadku niepełnosprawności) do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki" oraz dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
  • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
  • Wniosek o świadczenie składa rodzic dziecka, w przypadku gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złożył wniosek

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu 2022 rokuw Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 6,29%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 6,85%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,65%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 30.06.2022 – 7,05%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.05.2022 wyniósł 1,08%

 

 

 Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 5,59%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 6,42%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,22%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2022 – 3,65%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.04.2022 wyniósł 1,15%

 

Podkategorie