Komunikat

 

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. wznawia pracę:

 

Punkt Kasowy nr 1, ul. Ludowa 122 (budynek Mlekovity)

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek: 8:30 - 16:00

 

 

Punkt Kasowy nr 2, ul. Ludowa 15A (budynek Starostwa)

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7:45 - 15:15  

 

 

Punkt Kasowy Jabłonka Kościelna

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 8:15 - 15:15 

 

 

Od dnia 18.05.2020 r. wznowił pracę:

Punkt Kasowy nr 3, ul. Białostocka 4

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:45

 

Godziny pracy placówek Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem:

 1. Oddział w Wysokiem Mazowieckiem – 8:15-15:45
 2. Oddział w Białymstoku – 9:00-16:30
 3. Punk Kasowy w Kuleszach Kościelnych - 8:15-14:00

 

Komunikat

 

Informujemy, że od dnia 18.05.2020 r. wznawia pracę Punkt Kasowy nr 3, ul. Bialostocka 4.

 

Godziny otwarcia: 8:00-15:45

 

Godziny pracy pozostałych placówek Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem:

 1. Oddział w Wysokiem Mazowieckiem - 8:15-15:45
 2. Oddział w BIałymstoku - 9:00-16:30
 3. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych - 8:15-14:00

W zastępstwie osobistych wizyt w placówkach Banku, zalecamy korzystanie również z innych dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

- telefonicznego, pod numerami telefonów:

 1. Centrala i Oddział w Wysokiem Mazowieckiem - 86 275 24 05
 2. Oddział Banku w Białymstoku - 85 746 20 10 wew. 13
 3. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych - 668 809 227

- mailowego, pod adresem: sekretariat@bswm.pl

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line

Prosimy o bieżące śledzenie aktualności na stronie internetowej Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu maju 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 0,79%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 0,83%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2020 – 0,68%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.12.2019 wyniósł 0,72%

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2020 – 1,17%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.12.2019 wyniósł 0,72%

 

Uwaga

Szanowni Przedsiębiorcy, w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od
przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających
się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji
wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o
subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 

 

Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).

 

Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników
  (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza
  2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa
  w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

 

Jak wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację
o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania została uruchomiona w systemach bankowych od 18 maja.

 

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji

Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej
25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

 

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu
  12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na
24 miesiące.

 

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej
w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności

 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,

 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie

  12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

 

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

 

Do pobrania:

Informacje poszerzone o programie Tarczy Finansowej PFR: pdf

 

ZMIANA GODZIN PRACY

     Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum, jednocześnie informujemy, że od dnia 24.03.2020 r. wprowadzamy zmiany w godzinach pracy placówek Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem:

 

 1. Oddział w Wysokiem Mazowieckiem – 8:15-15:45
 2. Oddział w Białymstoku – 9:00-16:30
 3. Punk Kasowy w Kuleszach Kościelnych - 8:15-14:00

 

W zastępstwie osobistych wizyt w placówkach Banku, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

- telefonicznego, pod numerami telefonów:

 1. Centrala i Oddział Banku w Wysokiem Mazowieckiem – 86 275 24 05
 2. Oddział Banku w Białymstoku – 85 746 20 10 13
 3. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych – 668 809 227

- mailowego, pod adresem:

  sekretariat@bswm.pl

 

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Przypominamy Państwu, że pozostałe Punku Kasowego naszego banku są nieczynne:

 • Punkt Kasowy nr 1 przy ul. Ludowej 122 (budynek SM „Mlekovita) - od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania,
 • Punkt Kasowy nr 2 przy ul. Ludowej 15 A (budynek Starostwa Wysokomazowieckiego) - od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania,
 • Punkt Kasowy nr 3 przy ul. Białostockiej 4 - od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania,
 • Punkt Kasowy w Jabłonce Kościelnej - od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania.

Prosimy o bieżące śledzenie aktualności na stronie internetowej Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

INFORMACJA

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku zaplanowanego na dzień 30 marca 2020 roku o godz. 11 w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym Wsi ul. Wesoła 14 w Kuleszach Kościelnych.

 

          Powyższą decyzję podjęto na podstawie treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, gdzie zarządzono zakaz organizowania zgromadzeń gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi więcej niż 50 osób.

 

          W ocenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia zagrożenia epidemicznego w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, a także w trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, podjęta decyzja jest konieczna i w pełni uzasadniona.

 

          Nowy termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zostanie ustalony zgodnie z treścią obowiązującego Statutu, o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 

                                                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem

 

Podkategorie