Uprzejmie informujemy, iż dnia 14 czerwca 2019 r. (piątek) 

następujące placówki Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem będą pracowały w skróconych godzinach:

Punkt Kasowy nr  2 (budynek Starostwa) - do godz. 14.00

Punkt Kasowy nr 3 (przy ul. Białostockiej 4) - kasa będzie czynna do 14.00

Punkt Kasowy w Jabłonce Kościelnej - do 14.00

Pozostałe placówki Banku pracują w standardowych godzinach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do korzystania z usług naszego Banku.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.04.2019 wyniósł 0,87%

 

 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem umożliwił swoim klientom składanie wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” za pomocą bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku wraz z usługą Internet Banking mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

 

Osoby, które nie posiadają rachunku z dostępem do bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek - zapraszamy do zapoznania się z ofertą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w naszym Banku.

 

 

O Programie

Program "Rodzina 500+" to świadczenie wychowawcze skierowane do polskich rodzin.

Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do 18 r. życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Szczegółowe informacje o programie "Rodzina 500+" można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie obywatel.gov.pl.

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu "Rodzina 500+". Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów.

W przypadku wątpliwości dotyczących programu "Rodzina 500+"zadzwoń na infolinię MRPiPS

 Zapraszamy do składania wniosków za pomocą bankowości elekronicznej naszego Banku!

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu maju 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.04.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.03.2019 wyniósł 0,86%

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 29.03.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 28.02.2019 wyniósł 0,85%

 

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem poszerzył zakres oferowanych usług o natychmiastowe przelewy międzybankowe do kwoty 5.000,00 zł. Polegają one na błyskawicznym przekazywaniu środków pieniężnych z pominięciem bankowych sesji księgowania. Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 

System szybkich przelewów międzybankowych jest szczególnie polecany osobom dokonującym pilnych zakupów w sklepach internetowych czy opłacających rachunki "na ostatnią chwilę”.

System Płatności BlueCash jest dostępny 24/7. Natomiast poszczególne banki w zależności od możliwości technologicznych określają dostępność usługi przelewu natychmiastowego.
System działa w czasie rzeczywistym i przelew jest wykonywany tylko w przypadku dostępności Banku Nadawcy i Banku Odbiorcy. W sytuacji, w której system banku nie jest w stanie odebrać lub zlecić przelewu realizacja przelewu natychmiastowego jest niemożliwa bez możliwości odroczenia przelewu do wykonania w terminie późniejszym.

Lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash: https://bluecash.pl/spbc/out

 

Podkategorie