Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu wrześniu 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 6,85%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 7,04%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,84%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 31.08.2022 – 7,11%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych na dzień 31.07.2022 wyniósł 1,64%

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 6,70%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 7,03%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,83%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 31.07.2022 – 7,01%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych na dzień 30.06.2022 wyniósł 1,18%

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu 2022 rokuw Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 6,29%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 6,85%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,65%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 30.06.2022 – 7,05%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.05.2022 wyniósł 1,08%

 

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych objętych Konkursem do udziału w konkursie plastycznym 

„Cztery pory roku z Bankiem Spółdzielczym u boku – kartka z kalendarza”

- 12 nagród pieniężnych o wartości 300 zł każda

- Prace Laureatów zostaną zamieszczone na kalendarzu bankowym (nakład 2000 szt.)

Prace konkursowe należy zgłaszać:

- do 14 października 2022 r.

- z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowym

- do Sekretariatu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem (ul. Jagiellońska 14, Wysokie Mazowieckie).

Regulamin konkursu plastycznego

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie internetowej Banku www.bswysokiemazowieckie.pl oraz w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku umożliwia swoim klientom składanie wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start” za pomocą bankowości elektronicznej.

Osoby posiadające rachunek w naszym Banku wraz z usługą Internet Banking bez wychodzenia z domu oraz samodzielnie mogą wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start”

Osoby, które nie posiadają rachunku z dostępem do bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku, mogą otworzyć rachunek - zapraszamy do zapoznania się z ofertą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w naszym Banku

Szczegółowe informacje o programie „Dobry Start” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie obywatel.gov.pl.

o Programie Dobry Start

 • Program „Dobry Start” to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
 • Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną
 • Świadczenie otrzymają uczniowie do 20 lub (w przypadku niepełnosprawności) do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki" oraz dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 • Wniosek o świadczenie składa rodzic dziecka, w przypadku gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złożył wniosek

 

 

 

 Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 5,59%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 6,42%

Średni WIBID 3-miesięczny – 6,22%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2022– 6,59%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2022 – 3,65%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.04.2022 wyniósł 1,15%

 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie zapraszają udziałowców Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się zgodnie z zamieszczonymi poniższymi harmonogramami obrad .

 

Porządek obrad Grup Członkowskich:

 • Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 r.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 r.
 • Omówienie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 • Omówienie wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 • Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 • Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 • Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziałów i Punków Kasowych.
 • Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 • Sprawy różne.

Zebranie Grupy Członkowskiej ma prawo do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Z poważaniem                       

Tadeusz Nosek                      
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego    
w Wysokiem Mazowieckiem          

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM – 2022 r.

I Grupa Członkowska „Miodusy Wielkie” Data zebrania: 23.05.2022 r godz. 11:00


Miejsce:
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miodusach Wielkich, Miodusy Wielkie 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Grupa członkowska obejmuje członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem z następujących miejscowości.

Lp.

Nazwa miejscowosci              

1

Jabłonka Kościelna

2

Jabłonka Świerczewo

3

Faszcze

4

Miodusy Litwa

5

Miodusy Stasiowięta

6

Miodusy Stok

7

Miodusy Wielkie

8

Rębiszewo Studzianki

9

Tybory Jeziernia

10

Tybory Kamianka

11

Tybory Misztale

12

Tybory Olszewo

13

Tybory Trzcianka

14

Tybory Uszyńskie

15

Tybory Wólka

16

Tybory Żochy

17

Rosochate Kościelne

18

Rykacze

19

Wólka Duża

20

Wólka Mała

21

Zambrów

 

 

Podkategorie