Informujemy, że placówki Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem będą czynne w następujących godzinach:

17.12.2021 (piątek)

Oddział i Centrala Banku w Wysokiem Mazowieckiem: 8.00-14.45

Oddział w Białymstoku: 8.30-14.00

Punkt Kasowy nr 3 w Wysokiem Mazowieckiem: 8.00-14.45

Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych: 8.00-14.30

Punkt Kasowy w Jabłonce Kościelnej: 8.00-13.00

24.12.2021 (piątek)

Wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem będą nieczynne

31.12.2021 (piątek)

Wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem będą czynne do godziny 12.00


W związku z powyższym wszystkie zlecenia wychodzące (złożone przez Internet Banking) będą realizowane w dniu:

 1. 17.12.2021 r. wszystkie zlecenia będą realizowane w trybie standardowym
 2. 24.12.2021 r. do godz. 12:45. wszystkie zlecenia przekazane po godz. 12.45 zostaną zrealizowane w dniu 27.12.2020 r. (poniedziałek)
 3. 31.12.2021 r. do godz. 12:45. wszystkie zlecenia przekazane po godz. 12.45 zostaną zrealizowane w dniu 03.01.2022 r. (poniedziałek)

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż z dniem 01.02.2022 roku zmianie ulega „Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – Klienci indywidualni” w zakresie oprocentowania rachunku lokacyjnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną Tabelą oprocentowania uwzględniającą powyższe zmiany -
„Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – Klienci indywidualni”

 

 

Stawki referencyjne obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem:

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu grudniu 2021 roku
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,35%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,59%

WIBOR 3-miesięczny na 30.11.2021– 2,06%

WIBOR 3-miesięczny na 31.08.2021 – 0,23%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.10.2021 wyniósł 0,08%

 

Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!

Komunikat – ostrzeżenie – Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 15 listopada 2021 r.

 

W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

Jest to rodzaj phishingu, nazywany vishingiem. Nazwa jest połączeniem słów „voice phishing”, czyli phishing głosowy. Celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera ofiary).

Najpopularniejsze przykłady rozmowy:

 fałszywe telefony

 

Przestępcy bardzo dobrze potrafią posługiwać się technikami manipulacji. Ponadto w celu uwiarygodnienia kontaktu, potrafią na telefonie ofiary wyświetlić numer telefonu lub nazwę zaufanej instytucji (np. banku). 

Oszuści przed wykonaniem połączenia przygotowują się do rozmowy, tak by była ona wiarygodna i uśpiła czujność klienta. Przede wszystkim dokonują wyboru, za kogo poda się osoba dzwoniąca. Znane są przypadki, w których przestępcy podszywali się pod:

 • doradców bankowych,
 • dział techniczny lub bezpieczeństwa, 
 • pośrednika, 
 • przedstawiciela jednostek państwowych, 
 • znajomego itp.

Następnie przestępca wybiera numer telefonu z jakiego wykona połączenie, co skutkuje wyświetleniem na telefonie ofiary innego numeru telefonu lub nazwy kontaktu niż w rzeczywistości np. na telefonie Klienta wyświetli się numer infolinii jego banku. Pozwala na to technika określana jako spoofing numeru telefonu.

Czym jest spoofing?


Spoofing polega na podszywaniu się pod inne urządzenie lub innego użytkownika, może dotyczyć m.in. numeru telefonu, ale także adresu e-mail, IP, nadawcy SMS i innych. Przestępcy wykorzystują znane sobie technologie, które oprócz podmiany numeru telefonu pozwalają m.in. na:

 • wybór płci osoby dzwoniącej,
 • wybór pochodzenia, 
 • wybór akcentu,
 • dodawanie efektów dźwiękowych
 • zastosowanie menu głosowego.

Tak przygotowany przestępca wykonuje połączenie do ofiary i zgodnie z wcześniej ułożonym scenariuszem rozpoczyna rozmowę. Najgroźniejszą bronią takiego przestępcy jest dobra umiejętność stosowania socjotechniki. Poniżej kilka przykładowych metod socjotechnicznych, jakie mogą wykorzystywać przestępcy. 

 1. Osoba, która odbiera telefon, informowana jest o rzekomej transakcji na swoim rachunku bankowym, a dzwoniący prosi o potwierdzenie jej wykonania. Oczywiście żadnego obciążenia nie ma, ale zdezorientowana ofiara, myśląc, że ratuje swoje środki, odpowiada na pytania dzwoniącego. Ten tłumaczy, że ma to na celu zidentyfikowanie klienta, a w rzeczywistości zadawane są pytania daleko odbiegające od standardowej weryfikacji, a które mają na celu zdobycie wiedzy pozwalającej przestępcy np. na dostęp do konta ofiary.
 2. Ten zabieg socjotechniczny w początkowej rozmowie podobny jest do tzw. „metody na wnuczka”. Ofiara informowana jest, że jej środki są w niebezpieczeństwie i jedynym sposobem ich ochrony jest podanie danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej lub dane karty płatniczej. Jeżeli je poda, to dopiero teraz środki naprawdę są zagrożone.
 3. Osoba dzwoniąca przedstawia się jako doradca kredytowy, informuje, że zgodnie z rzekomo złożonym w nocy wnioskiem o pożyczkę pieniądze zostały przyznane, należy jednak dokończyć formalności. Ofiara oczywiście żadnego wniosku o kredyt nie składała. Dalej scenariusz jest już mocno zbliżony do poprzednich. Zdenerwowana osoba zaczyna odpowiadać na serię pytań, wierząc, że dzwoniący chce jej pomóc, a w rzeczywistości oszust wchodzi w posiadanie interesujących go danych i kończy rozmowę.  
 4. Zdarzyć się może, że przestępca nie musi nawet uciekać się do kłamstwa o potencjalnej operacji finansowej czy środkach w niebezpieczeństwie. Wystarczy, że na początku rozmowy przedstawi się np. jako pracownik instytucji państwowej i poprosi rozmówcę o identyfikację. Pomiędzy bardzo standardowymi pytaniami pojawiają się i te mniej oczywiste, na które ofiara często nie zwróci początkowo uwagi. Tym sposobem przestępca może wejść w posiadanie danych wrażliwych.
 5. Przestępcy śledzą rynek i dostosowują często swoje działania również do obecnych trendów. O możliwości wyłudzeń poprzez połączenia głosowe informował również zbp.pl oraz policja.pl, przy okazji składania przez przedsiębiorców wniosków o subwencje z programu Tarczy Finansowej PFR. 

Więcej przeczytać można:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga!-przestepcy-atakuja-przedsiebiorcow-korzystajacych-z-Programu-Tarcza-Finansowa-PFR
https://policja.pl/pol/aktualnosci/189021,Uwaga-przestepcy-atakuja-przedsiebiorcow-korzystajacych-z-Programu-Tracza-Finans.html

Żeby wzmocnić wiarygodność przekazywanych informacji oszust podczas rozmowy będzie posługiwał się fachowym słownictwem np. bankowym. Może również wykorzystać dodatkowe kanały komunikacji, np. wysłać wiadomość e-mail. Nie oznacza to jeszcze, że jest tym, za kogo się podaje. Adres e-mail mógł znaleźć w Internecie, jeżeli ktoś wpisał go np. na portalu społecznościowym lub ofiara często adres e-mail podaje sama, a później po prostu o tym nie pamięta. 

Scenariuszy jest znacznie więcej, wszystkie one mają cechę wspólną: wpłynięcie na emocje rozmówcy, w celu wprowadzeniu ofiary w stan zmartwienia, zaniepokojenia lub zaciekawienia. Tak, żeby podczas rozmowy była rozkojarzona i mniej uważna. To pozwala oszustom, którzy są osobami sprawnie posługującymi się metodami manipulacji, na pozyskanie interesujących ich danych osobowych i/lub finansowych ofiary. 

Co dzieje się dalej? Zależy od tego, jakie informacje pozyskał przestępca. Cel jest jeden – zyski finansowe, m.in. poprzez pobieranie pożyczki na ofiary (dzięki pozyskaniu danych osobowych), wyprowadzanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku klienta czy wykonywanie operacji kartowych. 

„Informatyka w banku spółdzielczym” – pod takim hasłem 26 października br. odbyła się konferencja organizowana przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Konferencja poświęcona była wdrażaniu procesów informatycznych w bankach spółdzielczych. A jej uczestnikami byli przedstawiciele Zarządów i pracownicy banków spółdzielczych oraz instytucji i firm powiązanych z dziedziną finansowych rozwiązań systemowych dedykowanych dla banków. Konferencja była dobrą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie technologicznych rozwiązań informatycznych, które obecnie funkcjonują w bankach spółdzielczych na bardzo wysokim poziomie. Podczas otwarcia konferencji prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Tadeusz Nosek podkreślał że panuje mylne przeświadczenie na temat zacofania bankowości spółdzielczej i wydarzenie jest okazją do przedstawienia jak bardzo jest to niezgodne z rzeczywistym stanem.

Rafał Szopiński – prezes Łąckiego Banku Spółdzielczego – zaprezentował uczestnikom konferencji funkcjonowanie automatycznego procesu kredytowego w Łąckim Banku Spółdzielczym. Podczas prezentacji można było prześledzić cały proces udzielania kredytu w czasie realnym. A wszystko to przy zapewnieniu bezpieczeństwa zawieranych transakcji oraz w zintegrowaniu procesów z Platformą Antyfraudową (PAF) BIK.

Prezentację on-line procesu „Obsługa rachunków i depozytów dla osób fizycznych (zakładanie i dodawanie usług) oraz monitoring klientów” przedstawił prezes Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie – Kamil Jałocha. Uczestnicy konferencji mogli przekonać się jak zaimplementowane gotowe procesy EOD funkcjonują i usprawniają pracę Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie.

Grzegorz Flanz – wiceprezes Zarządu Nicolaus Bank przybliżył temat: „Digitalizacja, automatyzacja i samoobsługa jako wybrane priorytety strategiczne Nicolaus Banku – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zaprezentowane rozwiązania informatyczne Nicolaus Banku koncentrują się na udostępnianiu klientowi szerokiego wachlarza możliwości samodzielnego zarządzania finansami - w sposób wygodny, dostępny a zarazem bezpieczny.

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawili Genezę automatyzacji procesów, schemat udzielania kredytu na uproszczonych zasadach oraz proces obsługi rachunków w oparciu o umowę ramową na przykładzie Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Piotr Karpowicz – członek Zarządu ds. Handlu opowiedział „Jak to się zaczęło…? Geneza automatyzacji procesów w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem. Jacek Konarzewski przedstawił Schemat udzielania kredytu na uproszczonych zasadach. Natomiast Rafał Wojtkowski zaprezentował Proces obsługi rachunków w oparciu o umowę ramową na przykładzie Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

Dodatkowo, w spotkaniu on-line wziął udział dr Rafał Balina ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dr Rafał Balina podzielił się wiedzą z obszaru: Scoring kredytowy w bankach spółdzielczych – doświadczenia i wnioski.

Prezes Zarządu Dorota Romek oraz Beata Bernaś z firmy Skoring BS sp. z o. o. opowiedziały o informatycznych rozwiązaniach wspierających pracę banków spółdzielczych.

W konferencji wziął udział Piotr Huzior z Agencji Ratingowej BS oraz Maciej Pyznar z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Maciej Pyznar przedstawił uczestnikom konferencji Możliwości wzmacniania świadomości w obszarze zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni w oparciu o ćwiczenia „Cyber Exe Polska”, zapraszając jednocześnie banki spółdzielcze do wzięcia udziału w kolejnych ćwiczenia „Cyber Exe Polska”.

Wszystkie tematy poruszane na konferencji koncentrowały się wokół informatycznych rozwiązań wspierających pracę banków spółdzielczych. Dzięki bankom i instytucjom, które wniosły merytoryczny wkład w program konferencji, jej uczestnicy mogli poszerzyć swoje plany na przyszłość o przetestowane już i sprawnie funkcjonujące rozwiązania informatyczne. Był to dobry czas na wymianę wiedzy i doświadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z konferencji, które będzie dostępne na kanale YouTube Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

DSC 0714DSC 0719 1DSC 0734DSC 0742DSC 0748DSC 0757DSC 0764DSC 0770DSC 0778DSC 0781DSC 0787DSC 0802DSC 0805DSC 0809

 

 

Stawki referencyjne obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem:

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu listopadzie 2021 roku
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 0,50%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 0,61%

WIBOR 3-miesięczny na 29.10.2021– 0,74%

WIBOR 3-miesięczny na 30.09.2021 – 0,23%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.09.2021 wyniósł 0,05%

 

Podkategorie