ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 • Prezes Zarządu - Tadeusz Nosek
 • Wiceprezes Zarządu - Piotr Karpowicz
 • Wiceprezes Zarządu - Jacek Konarzewski

 

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 • Borek Ireneusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Porowski Stanisław Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Fiedorczuk Małgorzata - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Biały Zbigniew - Członek Rady Nadzorczej,
 • Brzozowski Leszek - Członek Rady Nadzorczej,
 • Kulesza Wojciech - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mioduszewski Jakub - Członek Rady Nadzorczej
 • Wnorowski Dariusz - Członek Rady Nadzorczej.