BS w sluzbie spolecznosci 2018

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Konkurs organizowany jest przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Nasz Bank został wyróżniony w Konkursie "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" za działania podejmowane na rzecz lokalnego środowiska, w tym mające na celu podnoszenie świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lider 2017” - podczas Gali TechnoBiznes 2018 „Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych ubiegłego roku oraz dla najlepszych produktów, dostępnych obecnie na rynku. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider 2017” za „Automatyzację procesów sprzedażowych i posprzedażowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem”.

Na uwagę zasługuje fakt, że Konkurs Technologiczny, w ramach którego „Gazeta Bankowa” przyznaje nagrody „Lidera” to najstarsza i najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Była to już 16 edycja tego konkursu. Kapituła Konkursowa brała pod uwagę wdrożenia w trzech kategoriach - Bankowość, Ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Przemysł 4.0.

Pierwsze prace nad modelami scoringowymi w naszym Banku rozpoczęły się jeszcze w 2014 r. Dzięki ścisłej współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dostawcą oprogramowania głównego systemu finansowo-księgowego Novum Bank Enterprise – Zakładem Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży udało się opracować i wdrożyć autorskie rozwiązania technologiczne obejmujące modele scoringowych ocen wiarygodności kredytowej klientów oraz elektroniczny obieg dokumentów związanych z procesem kredytowym i monitoringiem klientów przy jednoczesnej integracji z podstawowym systemem informatycznym Banku.

Rozwiązania technologiczne przyjęte w naszym Banku mają praktyczny wymiar dla naszych klientów, ponieważ zastosowanie własnego modelu scoringowego uwzględniającego lokalny charakter działania Banku oraz dostosowanego do profilu klienta pozwala na uproszczenie procedur kredytowych, a tym samym wpływa na skrócenie czasu podejmowania decyzji i przyznawania kredytu. Wszystko to z myślą o naszych klientach, których serdecznie zapraszamy do naszego Banku, aby mogli sprawdzić praktyczne zastosowanie naszych modeli scoringowych.

 

 

statuetka 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Geparda Biznesu 2015 - nagroda jest przyznawana w oparciu o dane finansowe: sumę bilansową, fundusze własne i wynik finansowy netto w latach 2013-2014

 

orly wreczenie1

Orzeł Agrobiznesu 2014

Bank Spółdzielczy w Wysokiem  Mazowieckiem za aktywne wspieranie agrobiznesu i sukces rynkowy otrzymał Orła Agrobiznesu 2014

 

 Bank Spodzielczy Roku 2012

 

 

 

 

 Ceryfikat Bank Spółdzielczy Roku 2012 wydany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej - POLISH PRODUCT

Tytuł Bank Spółdzielczy Roku 2012 przysługuje bankom spółdzielczym prężnie działającym na terenie kraju, które charakteryzuje m. in. "szeroki wachlarz przejrzystych produktów i usług finansowych, uczciwość względem Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wysoce wykwalifikowany personel". Kapituła konkursowa doceniała:

  • nastawienie na rozwój placówek, dla których priorytetem jest nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla Klienta
  • wspieranie rozwoju lokalnej jak i krajowej przedsiębiorczości

 Tytuł otrzymany przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem świadczy o tym, iż jest to Bank bezpieczny, godny zaufania i polecenia.

 

 logo jakosc

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem działa w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2013.

   
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem w 2006 r. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 jako trzeci bank spółdzielczy w Polsce. Natomiast jako pierwszy bank w Polsce system ten wdrożył w wersji elektronicznej. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006.Od 2006 r. Bank był pozytywnie oceniany w zakresie realizacji zarządzania jakością podczas kolejnych auditów. Obecnie Bank Spółdzielczy działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
 

logo bezpieczenstwo

Ponadto Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem w 2008 r. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2005 jako  jako pierwszy bank w Polsce.
 
W trosce o dobro i zadowolenie klienta Bank kładzie nacisk na ciągłe poprawianie jakości w zakresie oferty jak i obsługi Klienta. Pozytywna ocena Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem dokonana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą podczas poszczególnych auditów jest dowodem na to, iż Klienci naszego Banku otrzymują szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie jakościowym. Jednocześnie Bank zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa wszelkich informacji związanych ze współpracą z Bankiem poprzez szereg rozwiązań organizacyjnych, informatycznych oraz przez szczególną dbałość kadry pracowniczej o bezpieczeństwo i poufność powierzonych jej informacji.
 
Działania Banku zgodne z normami ISO budują stabilny i profesjonalny wizerunek Banku, który dba o pełną satysfakcję swojego Klienta.
 
Zapraszamy do zapoznania się z polityką Banku w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji:
 

  Polityka Jakości                      Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

 

statuetka Gepard Biznesu

Tytuł i statuetka Geparda Biznesu 2011 ze względu na osiągniętą średnią z dynamik pięciu parametrów (aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto) w latach 2008-2010

 

 

  

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem jest wielokrotnym laureatem Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Konkurs ten został zainicjowany w 1999 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
 
Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców ma na celu wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy między instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami sektora MSP, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem konkursu jest wyróżnienie tych instytucji finansowych, które w swojej działalności dokonują poważnego wysiłku, aby zwiększyć udostępnianie swoich usług dla sektora MSP.
 
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem po raz pierwszy przystąpił do Konkursu w 2001 r. zdobywając tytuł Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców. Od tego momentu Bank corocznie brał udział w poszczególnych edycjach Konkursu, każdorazowo zdobywając wyróżnienia, w tym Tytuł laureata wraz ze złotą Statuetką Konkursu za rok 2002 oraz specjalne wyróżnienie - Platynową Statuetkę za rok 2005. 
Natomiast za rok 2010 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem w konkursie otrzymał Godło Promocyjne wraz z 7 złotymi gwiazdami oraz specjalne wyróżnienie przyznane po raz pierwszy w konkursie - Diamentową Statuetkę za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP.
 
Przyznane tytuły w ramach poszczególnych edycji konkursowych świadczą o docenieniu przez kapitułę konkursową Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem jako instytucji przyjaznej dla sektora MSP.  
 
 
 

II miejsce w Rankingu Superfirmy 2010 w powiecie wysokomazowieckiem organizaowanym przez "Gazetę Współczesną"

 

 

 

Statuetka "Złoty Gepard 2009" dla Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi 

 

 

 

Dyplom dla Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem w I edycji Konkursu Najdynamiczniejszego Bank Spółdzielczy 2009 organizowanego przez Instytut Lokalnego Biznesu.

 

 

 

Nagroda Złotego Kłosa za rok 2007 przyznana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

 

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał wyróżnienie konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2006" organizowanego przez Gazetę Bankową za wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością z pomocą Qsystem.

 

 

 

Wyróżnienie za zorganizowaną obsługę klientów niewidomych w 2006 r. w  ramach II edycji konkursu Bank Dostępny przyznane przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" i Narodowy Bank Polski

 

 

Dyplom dla Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem wyróżnionego w I edycji konkursu "Gepardy Biznesu" w 2006 r. w kategorii "Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy".

 

 

 

Wyróżnienie dla Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem w Konkursie Bank Spółdzielczy w Służbie Społeczności Lokalnej IV edycja 2005 przyznane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

 

 

 

Odznaka za zasługi dla spółdzielczości przyznana Bankowi Spółdzielczemu w Wysokiem Mazowieckiem przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2004 r.