Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu wrześniu 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 0,20%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 0,23%

WIBOR 3-miesięczny na 29.05.2020 – 0,28%

WIBOR 3-miesięczny na 31.08.2020 – 0,23%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.07.2020 wyniósł 0,09%