„Informatyka w banku spółdzielczym” – pod takim hasłem 26 października br. odbyła się konferencja organizowana przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Konferencja poświęcona była wdrażaniu procesów informatycznych w bankach spółdzielczych. A jej uczestnikami byli przedstawiciele Zarządów i pracownicy banków spółdzielczych oraz instytucji i firm powiązanych z dziedziną finansowych rozwiązań systemowych dedykowanych dla banków. Konferencja była dobrą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie technologicznych rozwiązań informatycznych, które obecnie funkcjonują w bankach spółdzielczych na bardzo wysokim poziomie. Podczas otwarcia konferencji prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Tadeusz Nosek podkreślał że panuje mylne przeświadczenie na temat zacofania bankowości spółdzielczej i wydarzenie jest okazją do przedstawienia jak bardzo jest to niezgodne z rzeczywistym stanem.

Rafał Szopiński – prezes Łąckiego Banku Spółdzielczego – zaprezentował uczestnikom konferencji funkcjonowanie automatycznego procesu kredytowego w Łąckim Banku Spółdzielczym. Podczas prezentacji można było prześledzić cały proces udzielania kredytu w czasie realnym. A wszystko to przy zapewnieniu bezpieczeństwa zawieranych transakcji oraz w zintegrowaniu procesów z Platformą Antyfraudową (PAF) BIK.

Prezentację on-line procesu „Obsługa rachunków i depozytów dla osób fizycznych (zakładanie i dodawanie usług) oraz monitoring klientów” przedstawił prezes Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie – Kamil Jałocha. Uczestnicy konferencji mogli przekonać się jak zaimplementowane gotowe procesy EOD funkcjonują i usprawniają pracę Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie.

Grzegorz Flanz – wiceprezes Zarządu Nicolaus Bank przybliżył temat: „Digitalizacja, automatyzacja i samoobsługa jako wybrane priorytety strategiczne Nicolaus Banku – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zaprezentowane rozwiązania informatyczne Nicolaus Banku koncentrują się na udostępnianiu klientowi szerokiego wachlarza możliwości samodzielnego zarządzania finansami - w sposób wygodny, dostępny a zarazem bezpieczny.

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawili Genezę automatyzacji procesów, schemat udzielania kredytu na uproszczonych zasadach oraz proces obsługi rachunków w oparciu o umowę ramową na przykładzie Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. Piotr Karpowicz – członek Zarządu ds. Handlu opowiedział „Jak to się zaczęło…? Geneza automatyzacji procesów w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem. Jacek Konarzewski przedstawił Schemat udzielania kredytu na uproszczonych zasadach. Natomiast Rafał Wojtkowski zaprezentował Proces obsługi rachunków w oparciu o umowę ramową na przykładzie Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

Dodatkowo, w spotkaniu on-line wziął udział dr Rafał Balina ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dr Rafał Balina podzielił się wiedzą z obszaru: Scoring kredytowy w bankach spółdzielczych – doświadczenia i wnioski.

Prezes Zarządu Dorota Romek oraz Beata Bernaś z firmy Skoring BS sp. z o. o. opowiedziały o informatycznych rozwiązaniach wspierających pracę banków spółdzielczych.

W konferencji wziął udział Piotr Huzior z Agencji Ratingowej BS oraz Maciej Pyznar z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Maciej Pyznar przedstawił uczestnikom konferencji Możliwości wzmacniania świadomości w obszarze zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni w oparciu o ćwiczenia „Cyber Exe Polska”, zapraszając jednocześnie banki spółdzielcze do wzięcia udziału w kolejnych ćwiczenia „Cyber Exe Polska”.

Wszystkie tematy poruszane na konferencji koncentrowały się wokół informatycznych rozwiązań wspierających pracę banków spółdzielczych. Dzięki bankom i instytucjom, które wniosły merytoryczny wkład w program konferencji, jej uczestnicy mogli poszerzyć swoje plany na przyszłość o przetestowane już i sprawnie funkcjonujące rozwiązania informatyczne. Był to dobry czas na wymianę wiedzy i doświadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z konferencji, które będzie dostępne na kanale YouTube Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

DSC 0714DSC 0719 1DSC 0734DSC 0742DSC 0748DSC 0757DSC 0764DSC 0770DSC 0778DSC 0781DSC 0787DSC 0802DSC 0805DSC 0809