Dnia 01.06.2021 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, podczas którego Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej – Pan dr inż. Mieczysław Grodzki w dowód uznania za zasługi dla spółdzielczości wręczył odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i „Złotą Odznakę Spółdzielczość Polska”. Odznaczenia zostały przyznane przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem osobom, które swoim wieloletnim zaangażowaniem przyczyniały się do rozwoju lokalnej spółdzielczości społecznej oraz dokładały wszelkich starań, aby wartości spółdzielcze do których zalicza: samopomoc, osobista odpowiedzialność członków, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność oraz takie wartości etyczne, jak: uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna i troska o innych nie zostały zatracone.

Wspomnianymi odznakami zostali wyróżnieni:

„Złotą Odznaką Spółdzielczość Polska”:

- Pan Bogdan Zieliński - Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego
- Pan Ireneusz Borek - Emerytowany Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem
- Pani Helena Łapińska – Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem,
- Pan Jan Mianowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem   Mazowieckiem,
- Pan Wiesław Kalinowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Nosek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”:

- Pan Krzysztof Krajewski - Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
- Pani Katarzyna Malinowska – Dyrektor Oddziału Bank Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckie,
- Pani Mariola Godlewska - wieloletnia pracownica Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem,
- Pani Ewa Ożarowska - wieloletnia pracownica Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem,
- Pani Joanna Filipkowska – emerytowana wieloletnia pracownica Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

Odznaczone osoby to długoletni działacze, którzy swój czas, zaangażowanie i doświadczenie poświęcili działalności na rzecz rozwoju naszej lokalnej spółdzielczości.

Odznaki dla zasłużonych aktywistów i liderów ruchu spółdzielczego