Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie zapraszają udziałowców Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w dniu 29.04.2021 r.

  1. godz. 9:00 Grupa Członkowska „Kulesze Kościelne”, miejsce zebrania: Sala konferencyjna  Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, Kulesze Kościelne,
  2. godz. 12:00 Grupa Członkowska „Wysokie Mazowieckie”, miejsce zebrania: Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Jagiellońska 14, Wysokie Mazowieckie.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
2)    Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
3)    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
4)    Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 r.
5)    Omówienie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli.
6)    Omówienie wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
7)    Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
8)    Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
9)    Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziałów i Punków Kasowych.
10)    Sprawy różne.

Zebranie Grupy Członkowskiej ma prawo do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 zebrania odbędą się z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.

W załączeniu podział na obszary administracyjne.

 

Z poważaniem                      
Tadeusz Nosek - Prezes Zarządu         
Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

Grupa Członkowska „Wysokie Mazowieckie”

Data zebrania 29.04.2021 r  godz. 12:00.

Miejsce: Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 14
Grupa członkowska obejmuje członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem z następujących miejscowości.

 Grupa Członkowska Wysokie Mazowieckie