Jerzy Edmund Koćmierowski

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 lutego 2021 roku
zmarł przeżywszy 82 lata

długoletni Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem

ś.p.   Jerzy Edmund Koćmierowski

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w Kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.

Składamy wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim.

 

Rada, Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem