Nasz Bank z wynikiem pozytywnym został oceniony podczas audytu z zakresu jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa informacji przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o. Obecnie w naszym Banku funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2013.

Ten prestiżowy certyfikat stanowi dopełnienie wielu lat pracy nad wdrożeniem odpowiednich procedur w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pozytywna ocena w zakresie spełniania wymogów międzynarodowej normy ISO 27001:2013 standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdza, że zasoby informacji będące w posiadaniu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem jako aktywa dużej wagi są odpowiednio chronione przez nasz Bank, który gwarantuje integralność, poufność i dostępność informacji bez względu na formę jej utrwalenia.

Wyznaczone cele w zakresie realizacji Polityki Jakości Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem osiąga poprzez utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Członkowie Zarządu oraz wszyscy pracownicy angażują się w sukcesywne doskonalenie jakości realizowanych zadań stosowanie zasad Dobrej Praktyki Bankowej, przestrzeganie obowiązujących regulacji i przyjętych procedur postępowania, ocenę potrzeb klientów, ustawiczną poprawę jakości świadczonych usług, a także ciągłe szkolenie, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu oraz działania na rzecz rozwoju pracowników.

Certyfikat ISO z zakresu Systemu Zarządzania Jakością

certyfikat jakosc 3certyfikat jakosc 3m