Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Cyfryzacji przekazujemy informację, że

w związku z pracami serwisowymi wystąpi niedostępność mojeID oraz profilu zaufanego.

Niedostępność systemów Profilu Zaufanego/Węzła Krajowego wystąpi w dniach:

17.09.2020 w godzinach 20:00 - 00:05

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 00:05