Koronawirus – jak chronić się przed zakażeniem
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleca się stosować podwyższone środki w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz zachowywać ostrożność w kontaktach z osobami, u których zaobserwować można objawy kaszlu, gorączki, duszności lub problemy z oddychaniem.
Osoby, które zauważą u siebie takie objawy, powinny zgłosić się niezwłocznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a o wynikach badania koniecznie poinformować pracodawcę.
Zalecane jest unikanie bliskich kontaktów z klientami kichającymi, kaszlącymi oraz zachowanie odległości powyżej 1 metra. W przypadku kontaktu z osobą „zarażoną wirusem” koniecznie trzeba powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronach:
 Generalnego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/
 Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/
 Narodowego Funduszu Zdrowia - https://www.nfz.gov.pl/
 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - https://www.pzh.gov.pl

ulotka koronawirus NFZ

ulotka koronawirus NFZ2