Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 10 września 2019 r. zmieni się sposób logowania oraz sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej naszego Banku. Zmiany te związane
są z koniecznością dostosowania Intenet Bankingu do przepisów dyrektywy PSD II, która wymaga tzw. "silnego uwierzytelniania" w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

W związku z tym w naszym Banku zostały wycofane listy haseł jednorazowych do zatwierdzenia transakcji i zastąpiono je hasłami SMS.

Zgodnie z zaleceniami dyrektywy PSD II w zakresie silnego uwierzytelniania z dniem 10 września 2019 r. zostanie wprowadzona konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia SMS oraz wprowadzenia obowiązku potwierdzania logowania do systemu oraz zatwierdzania transakcji hasłem SMS oraz kodem uwierzytelnienia SMS.

W celu ułatwienia pierwszego logowania się do systemu od 10 września 2019 r. oraz ustanowienia kodu uwierzytelnienia SMS prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym opisem wprowadzanych zmian.

Opis zmian w Internet Bankingu