Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

serdecznie zaprasza

do udziału w IV edycji Konkursu

„Zasłużony dla edukacji ekonomicznej”

statuetka

 Kandydatury należy zgłaszać:

                                                                    

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla edukacji ekonomicznej" znajdują się w Regulaminie Konkursu

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem już po raz czwarty serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur osób oraz instytucji lub firm zasłużonych dla edukacji ekonomicznej. Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży jest bowiem inwestycją w nowe lepsze jutro naszego społeczeństwa. Stąd też w trosce o nasze lokalne społeczeństwo, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędem Gminy w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Kuleszach Kościelnych, zapraszamy do udziału w IV już edycji Konkursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej”.

Podczas IV edycji Konkursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” symboliczną statuetką zostaną uhonorowane osoby i instytucje lub firmy otwarte na potrzeby młodego człowieka w zakresie edukacji ekonomicznej. W ten sposób mamy możliwość zainspirować nasze lokalne społeczeństwo do włączania się w podjętą akcję edukacyjną, a także podkreślić zasługi i docenić tych, którzy swoją postawą i działalnością zasłużyli się w podnoszeniu świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży. Zapraszamy do tego, abyście Państwo wspólnie z nami doceniali i motywowali osoby i instytucje/firmy aktywne w tym zakresie, którym zależy na naszych dzieciach i młodzieży - za ich działalność, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły/wpływają na rozwój świadomości ekonomicznej wśród naszej lokalnej społeczności.