We wrześniu 2017 r. podczas XXV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie III edycji Konkursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” - konkursu organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędem Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędem Gminy w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Kuleszach Kościelnych.

Konkurs „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” rozstrzygany jest w dwóch kategoriach, tj. w kategorii osoby fizyczne oraz w kategorii instytucje i firmy. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła Konkursowa w kategorii osoby fizyczne wyłoniła jednego laureata oraz w kategorii firmy i instytucje – dwóch laureatów.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu to osoby i instytucje otwarte na potrzeby młodego człowieka w zakresie edukacji ekonomicznej, podejmujące liczne działania i inicjatywy służące podnoszeniu świadomości ekonomicznej młodzieży szkolnej – ponieważ laureaci tegorocznej edycji konkursu ściśle współpracują z młodzieżą szkolną.

 

 

Laureatami III edycji Konkursu "Zasłużony dla edukacji ekonomicznej" zostali:

W kategorii osoba fizyczna:

Józef Sokolik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

 DSC 0876m

 DSC 0877m

Za działalność na rzecz podnoszenia wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i dorosłych realizowaną w ramach pełnienia funkcji Dyrektora szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Realizacja projektów edukacyjnych upowszechniających wiedzę ekonomiczną oraz współpraca z wieloma instytucjami i firmami na rzecz zdobycia umiejętności praktycznych, a także organizacja i wspieranie konkursów z wiedzy ekonomicznej (np. konkurs wiedzy o bankowości „Wiem więcej – lepiej inwestuję) powodują, iż kandydat zasługuje na tytuł „Zasłużonego dla edukacji ekonomicznej”.

 

W kategorii instytucja/firma:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

DSC 0879m

DSC 0886m

Za zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji i wspierania świadomości ekonomicznej młodzieży (projekty edukacyjne, spotkania, wyjazdy i warsztaty o tematyce ekonomicznej, sesje popularnonaukowe, koła zainteresowań dla młodych ekonomistów). Ponadto szkoła podejmuje i stale poszerza współpracę z lokalnym środowiskiem, co pozwala na łączenie teorii z praktyką życia gospodarczego. Wobec powyższego szkoła zasługuje na tytuł „Zasłużonego dla edukacji ekonomicznej”

 

Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży

DSC 0932m

DSC 0939m

 Za prowadzoną edukację ekonomiczną w szkole poprzez realizację Programu Edukacyjno-Oszczędnościowego TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. W ramach realizowanego programu zorganizowano w szkole różnorodne działania (konkursy, lekcje o bankowości itd.), za które szkoła zdobyła IV miejsce na szczeblu regionalnym ogólnopolskiego konkursu „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych. Wobec powyższego szkoła zasługuje na tytuł „Zasłużonego dla edukacji ekonomicznej”

 

Dziękujemy za wkład włożony w edukację ekonomiczną naszego społeczeństwa.

Serdecznie gratulujemy!