Z dniem 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem ma obowiązek założenia każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. rachunku VAT. Od dnia 01 lipca br. Klienci Banku mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

- dotychczasowym sposobem,

lub

- wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, tj:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:

 

Rachunek VAT

 

 1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek Vat i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w odpowiedzniej zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)

 1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

 1. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast Klient chcą posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

 1. Czy otwarcie rachunku VAT, będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

 1. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

 1. Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

 1. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 1. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

 1. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

 1. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 31.07.2018 – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 30.05.2018 – 1,70%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.06.2018 wyniósł 0,83%

 

 

Bankomat zlokalizowany dotychczas przy ul. Białostockiej 4 w Wysokiem Mazowieckiem (w budynku Sklepu Biedronka) został przeniesiony na ul. Ludową 122 (budynek SM "Mlekovita"). Bankomat jest obecnie wyposażony w możliwość biometrycznej autoryzacji klienta.

Zapraszamy do korzystania z pozostałych bankomatów znajdujących się przy ul. Białostockiej 4 w Wysokiem Mazowieckiem:

 • bankomat oraz wpłatomat z funkcją uwierzytelniania biometrycznego zlokalizowany przy Punkcie Kasowym nr 3
 • bankomat w budynku Galerii Zielonej

oraz do bankomatów zlokalizowanych w:

 • Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6 - bankomat
 • Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14 - bankomat z funkcją uwierzytelniania biometrycznego
 • Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5 - bankomat
 • Białystoku, ul. Wiejska 71/3 - bankomat oraz wpłatomat z funkcją uwierzytelniania biometrycznego

Informujemy również, że bezprowizyjne transakcje dokonywane w bankomatach sieci Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you - ponad 4700 bankomatów na terenie całego kraju.

 

przybij piatke

Drodzy Klienci, nasz Bank udostępnił możliwość biometrycznego uwierzytelniania klienta w swoich bankomatach. Usługa jest bezpłatna. Obecnie autoryzacja biometryczna dostępna jest:

 • w bankomacie przy ul. Jagiellońskiej 14 w Wysokiem Mazowieckiem
 • w bankomacie/ wpłatomacie przy ul. Wiejskiej 71/3 w Białymstoku
 • w bankomacie/ wpłatomacie przy ul. Białostockiej 4 w Wysokiem Mazowieckiem (przy Punkcie Kasowym nr 3)
 • w bankomacie przy ul. Ludowej 122 w Wysokiem Mazowieckiem

We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystano najnowszą technologię opartą o analizę układu naczyń krwionośnych dłoni – Palm Vein. Zapewnia to klientom Banku szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do gotówki z bankomatu, a także umożliwia dokonywanie wpłat bezpośrednio na swój rachunek (we wpłatomatach). Po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora oraz zbliżeniu dłoni do czytnika biometrycznego następuje autoryzacja i można wypłacać lub wpłacać pieniądze bądź też dokonywać innych operacji dostępnych w bankomacie. Zastosowana technologia jest nieinwazyjna i bezdotykowa. Uwierzytelnianie w oparciu o czytniki typu Palm Vein gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Danych biometrycznych nie da się skopiować lub podejrzeć. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankowych. Zastosowanie biometrii usprawnia też sam proces autoryzacji i zwiększa komfort klientów w korzystaniu z bankomatu. Czytnik wykrywa położenie dłoni i jeśli nie jest ona umieszczona prawidłowo, urządzenie informuje klienta, jak powinien zmienić jej położenie (np. przesunąć dłoń w lewo, w prawo, ułożyć równolegle do czytnika, wyprostować palce itp.). W bankomacie wypłaty, wpłaty i pozostałe dostępne funkcje realizowane mogą być w oparciu o nadany klientowi unikalny identyfikator i biometryczne potwierdzenie tożsamości oraz w sposób tradycyjny, przy użyciu karty i kodu PIN. Oprócz realizacji typowych wypłat gotówki, klienci Banku mają możliwość dokonania wpłaty (we wpątomatach), sprawdzenia aktualnej historii operacji i salda rachunku, realizowania płatności, dokonywania wpłat na rachunki, doładowania telefonów komórkowych. Przy wszystkich operacjach autoryzacja biometryczna realizowana jest lokalnie, więc transakcje te nie są obciążane zewnętrznymi opłatami. Dzięki temu Bank zmniejsza koszty obsługi klientów. Wdrożone oprogramowanie i czytniki Palm Vein umożliwiają zastosowanie biometrii również w innych systemach działających w Banku. Ten sposób uwierzytelniania może być wykorzystany między innymi do logowania pracowników do oprogramowania, zatwierdzania transakcji czy autoryzacji operacji kasowych przez klientów i potwierdzania ich tożsamości przy obsłudze w placówce bankowej.

Biometria instrukcja

Szczegóły w placówkach naszego Banku. Zapraszamy!

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 30.06.2018 – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2018 – 1,70%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.05.2018 wyniósł 0,85%

 

BS w sluzbie spolecznosci 2018

 

Podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej 2018, w dniu 20 czerwca br. w Warszawie, ogłoszono wyniki XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Konkurs organizowany jest przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Nasz Bank został wyróżniony w Konkursie "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" za działania podejmowane na rzecz lokalnego środowiska, w tym mające na celu podnoszenie świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
serdecznie zaprasza do udziału w

„DNIACH OTWARTYCH”

20-21 CZERWCA 2018

 Świętujmy razem! – Święto Spółdzielczości Bankowej 2018
pod hasłem:
„Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie”

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem włączając się w obchody Święta Spółdzielczości Bankowej, które w tym roku przypada na 24 czerwca 2018 r. serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na dni otwarte w Banku, które odbędą się w dn. 20-21 czerwca 2018 r. (środa-czwartek). W ramach dni otwartych będzie można przyjrzeć się codziennej pracy Banku, zwiedzić Izbę Pamięci, dowiedzieć się więcej na temat pracy Banku i produktów bankowych.

Zgłoszenia grup przedszkolnych lub klas szkolnych może dokonywać nauczyciel drogą telefoniczną. Z uwagi na medialne nagłaśnianie wydarzenia do udziału w „Dniach Otwartych” niezbędne jest wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez ucznia pełnoletniego bądź przez rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej.

Pytanie o szczegóły i zgłoszenia do udziału w dniach otwartych Banku należy kierować do Pani Agaty Rydzewskiej, tel. 881 945 612.

 

Podkategorie