W Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem w Oddziale w Białymstoku miało miejsce wręczenie nagrody wygranej w loterii "Twoje konto z prezentami" druga edycja organizowanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Dyrektor Oddziału Pani Alicja Czarnecka wręczyła nagrodę w postaci komputera osobistego Laureatowi - Panu Rafałowi Bielskiemu.

Wszystkim laureatom gratulujemy wygranych, a naszym Klientom dziekujemy za udział w Loterii!

Loteria II male

 

Wysokie Mazowieckie, 25.04.2012

 

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty SMS Bankingu - informacja o rachunku na Twoim telefonie komórkowym bez żadnych opłat!*

Tylko teraz możesz założyć SMS Banking i korzystać z informacji o rachunku za pomocą telefonu komórkowego.

 * przy założeniu otrzymywania do 30 komunikatów SMS w miesiącu

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem 5 grudnia 2011 r. ponownie otrzymał Certyfikat z zakresu Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Długoletnia tradycja i  doświadczenie wpływa na wysoką jakość usług świadczonych przez Bank, który szczególny nacisk kładzie na podejmowanie działań podnoszących tę jakość i w ten sposób zaspokaja rosnące oczekiwania i potrzeby Klientów korzystających z naszych usług.

Wyznaczone cele w zakresie realizacji Polityki Jakości Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem osiąga poprzez utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, poprzez angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w ciągłe doskonalenie jakości na każdym z poziomów realizacji zadań, stosowanie zasad Dobrej Praktyki Bankowej, przestrzegania obowiązujących regulacji i przyjętych procedur postępowania, ocenę potrzeb klientów, ustawiczną poprawę jakości świadczonych usług, a także ciągłe szkolenie, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu oraz działania na rzecz rozwoju pracowników.   

Wszyscy pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem obligatoryjnie uczestniczą w realizacji Polityki Jakości, aktywnie dążą do ulepszania i ciągłej poprawy funkcjonującego systemu ISO 9001:2008, stanowiącego integralny system zarządzania jakością.

Pozytywna ocena naszego Banku dokonana podczas poszczególnych auditów jest więc dowodem na to, iż nasi Klienci otrzymują szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.

Zapraszamy do współpracy z naszym Bankiem!

 

Wysokie Mazowieckie, 19.12.2011

statuetka Gepard Biznesu

Bank znalazł się w gronie najdynamiczniejszych banków spółdzielczych i otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2011 

Tytuł jest przyznawany ze względu na osiągniętą średnią z dynamik pięciu parametrów (aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto) w latach 2008-2010. Osiągnięcia Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zostały uznane i docenione przez kapitułę konkursu.

 

Wysokie Mazowieckie, 30.11.2011

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem 18 listopada 2011 r. ponownie otrzymał Certyfikat z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2005. 

Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem zarządzania bezpieczeństwem informacji Bank pozytywnie przeszedł recertyfikację. Ocena spełniania wymogów normy ISO 27001:2005 została dokonana przez zewnętrzną międzynarodową jednostkę certyfikującą. Oznacza to, iż zasoby informacji będące w posiadaniu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem jako aktywa dużej wagi są odpowiednio chronione przez Bank, który gwarantuje integralność, poufność i dostępność informacji bez względu na formę jej utrwalenia. 

Pozytywna ocena naszego Banku dokonana podczas poszczególnych auditów jest dowodem na to, iż nasi Klienci otrzymują szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.

Zapraszamy do współpracy z naszym Bankiem!

 

Wysokie Mazowieckie, 21.11.2011

to wyjątkowa okazja dla każdego Rolnika:

 • oprocentowanie 0% w stosunku rocznym,
 • minimum formalności,
 • szybka decyzja kredytowa.
 • prowizja - 5%
 • okres udzielenia pożyczki - do 6 m-cy
 • dogodna spłata pozyczki - jednorazowo lub w ratach płatnych miesięcznie/kwartalnie
 • szybka decyzja przy uproszczonych formalnościach - nie jest wymagane przedkładanie przez Wnioskodawcę zaświadczeń z Urzędu Gminy, KRUS, US i innych, a jedynie złożenie oświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i innych zobowiązań
 • kwota pożyczki dostosowana do potrzeb i możliwości - nie może przekroczyć kwoty jednomiesięcznych stałych wpłytwów na rachunek bieżący Klienta, obliczona jako średnia wpływów z 3 ostatnich miesięcy

Dla kogo?

 • dla osób prowadzących działalność rolniczą przez co najmniej 2 lata obrotowe
 • posiadających w Banku rachunek bieżący od minimum 3 miesięcy i prowadzący rozliczenia przez ten rachunek lub dla tych, które przeniosą do Banku Spółdzielczego rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 6 miesięcy i przedłożą historię tego rachunku

Przeznaczenie:

 • finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą
 

Zapraszamy do naszych placówek!

 

15 lutego 2011 r. w obecności Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem nastąpiło uroczyste wręczenie wygranej w loterii "Twoje konto z prezentami" organizowanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Laureatem nagrody III stopnia (komputera osobistego) został Pan Zygmunt Dąbrowski.

 

 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał Godło Promocyjne wraz z 7 złotymi gwiazdami oraz specjalne wyróżnienie przyznane po raz pierwszy w konkursie - Diamentową Statuetkę za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP.

 

  
Przyznane tytuły w ramach poszczególnych edycji konkursowych świadczą o docenieniu przez kapitułę konkursową Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem jako instytucji przyjaznej dla sektora MSP.  
       
  
 

Podkategorie