Szanowni Państwo,

Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych. Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:

- wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawania kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,

- uważne czytanie otrzymywanych z Banku komunikatów SMS,

- nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców.

Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z nami. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do kradzieży pieniędzy.

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu grudniu 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.11.2018 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.08.2018 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.10.2018 wyniósł 0,88%

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem będzie krócej pracował:

 

Centrala i Oddział w Wysokiem Mazowieckiem, Punkt Kasowy nr  2, Punkt Kasowy nr 3, Punkt Kasowy w Jabłonce Kościelnej oraz Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych

- będzie czynny do 14.30

Oddział w Białymstoku - będzie czynny do 14.00

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do korzystania z usług naszego Banku

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27.11.2018 r., która warunkowała podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zrzeszenia z Polskim Bankiem Apeksowym S.A., Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zmienia termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 07.12.2018 r. na 27.12.2018 r. godz. 11:00. oraz przesyła zmieniony porządek obrad.

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 27.12.2018 r. o godz. 11:00 w Izbie Pamięci w siedzibie Banku przy ul. Jagiellońskiej 14, odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 27.12.2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja dotycząca powodu zmiany terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 5. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Przedstawienie:
 • sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
 • przedstawienia bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 1. Przedstawienie warunków przystąpienia do:
 • Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
 • Zrzeszenia SGB-Bank S. A. i Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
 • Polskiego Banku Apeksowego S.A.

       Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do wybranego zrzeszenia. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do wybranego systemu ochrony.

 1. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie umowy zrzeszenia.
 2. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2018 w sprawie przystąpienia do systemu ochrony.
 3. Zaopiniowanie zmian do Strategii Działania Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Zaopiniowanie materiałów wchodzących w skład Księgi Znaku oraz wybranych elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 5. Wnioski i postulaty.
 6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
 2. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, ze zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 07.12.2018 r. o godz. 11:00 w Izbie Pamięci w siedzibie Banku przy ul. Jagiellońskiej 14, odbędzie się Nadzwyczajne Zebrania Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 07.12.2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie:
 • sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
 • przedstawienia bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 1. Informacja o stanie przygotowania Polskiego Banku Apeksowego S.A. do podjęcia działalności operacyjnej.
 2. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zrzeszenia z Polskim Bankiem Apeksowym 
 1. Zaopiniowanie zmian do Strategii Działania Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 2. Zaopiniowanie materiałów wchodzących w skład Księgi Znaku oraz wybranych elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 3. Wnioski i postulaty.
 4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
 2. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebranie Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem objął patronat nad Szkolnym Konkursem Pieśni Patrotycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 1m

2m

4m

10m

11m

12m

6m

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom Konkursu Pieśni Patriotycznej talentu oraz osiągniętych wyników w ramach konkursu, a Dyrekcji i Nauczycielom tak zodlnych uczniów.  Życzymy również dalszych sukcesów w życiu szkolnym i osobistym.


 

Podkategorie