Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu styczniu 2020
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 31.12.2020 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.11.2019 wyniósł 0,68%

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu grudniu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 30.08.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 29.11.2019 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.10.2019 wyniósł 0,71%

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu listopadzie 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,63%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.08.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.10.2019 – 1,71%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.09.2019 wyniósł 0,86%

 

Uprawy jesień 2019 bankomat 640x480pxObowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa.

W jesiennym sezonie ochroną ubezpieczeniową podlegają:

 • uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime),
 • uprawy rzepaku ozimego

     od następujących ryzyk:

 • gradu,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • deszczu nawalnego,
 • huraganu

Korzyści to:

 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • wypłata maksymalna na poziomie 95% sumy ubezpieczenia
 • brak udziałów własnych
 • gwarantowana stała suma ubezpieczenia
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach
 • automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej niezależnie od przyczyny pożaru
 • 65% dopłaty do składki przez budżet Państwa
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej

Zapraszamy do placówek naszego Banku

 

Podkategorie