Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku umożliwia swoim klientom składanie wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start” za pomocą bankowości elektronicznej.

Osoby posiadające rachunek w naszym Banku wraz z usługą Internet Banking bez wychodzenia z domu oraz samodzielnie mogą wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start”

Osoby, które nie posiadają rachunku z dostępem do bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku, mogą otworzyć rachunek - zapraszamy do zapoznania się z ofertą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w naszym Banku

Szczegółowe informacje o programie „Dobry Start” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie obywatel.gov.pl.

o Programie Dobry Start

  • Program „Dobry Start” to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
  • Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną
  • Świadczenie otrzymają uczniowie do 20 lub (w przypadku niepełnosprawności) do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki" oraz dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
  • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
  • Wniosek o świadczenie składa rodzic dziecka, w przypadku gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złożył wniosek