Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem to jeden z najstarszych banków na terenie Podlasia. Długoletnia tradycja i ogromne doświadczenie wpływa na wysoką jakość i poziom usług świadczonych przez Bank. Dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem kontynuując tradycję polskiej spółdzielczości wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom współczesnego klienta, oferując szeroką gamę nowoczesnych usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem to bank bezpieczny, oparty wyłącznie na polskim lokalnym kapitale. To bank doceniany przez stale rosnącą liczbę klientów, wyróżniany podczas wielu konkursów. Wśród jego zasług znajdują się liczne nagrody, w tym tylko w ostatnich latach Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł bankowego Geparda Biznesu 2011, zajął II miejsce w Rankingu Superfirmy 2010 w powiecie wysokomazowieckim organizowanym przez "Gazetę Współczesną”, został po raz dziesiąty laureatem konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, otrzymał Statuetkę "Złoty Gepard 2009" w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi oraz Dyplom w I edycji Konkursu Najdynamiczniejszego Bank Spółdzielczy 2009 organizowanego przez Instytut Lokalnego Biznesu.

Jako priorytet postawiliśmy sobie pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez stałe poszerzanie zakresu świadczonych usług z zachowaniem ich wysokiej jakości i przyjaznych cen, a także poprzez stosowanie satysfakcjonujących klienta usprawnień organizacyjnych. Realizując tak postawiony cel, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością, który pozwoliłby na usystematyzowanie podejmowanych działań i ich weryfikację. W 2006 roku Bank uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000., a zatem spełniającego międzynarodowe standardy jakości.

Na uwagę zasługuje fakt, że Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem zdobył powyższy certyfikat jako trzeci Bank Spółdzielczy w Polsce. Natomiast jako pierwszy Bank w Polsce system ten wdrożył w wersji elektronicznej.

Co oznacza w praktyce funkcjonowanie wdrożonego systemu w naszym Banku? Otóż każde zlecenie przygotowujemy indywidualnie, dbając o wysoką jakość wszystkich jego elementów, uwzględniając indywidualne wymagania klientów z poszczególnych grup docelowych. Wnikliwie analizujemy potrzeby klientów, obserwujemy działania naszej konkurencji i stale doskonalimy wiedzę i umiejętności z różnych obszarów zarządzania i komunikacji z klientem. Ponadto prowadzimy systematyczne badania satysfakcji naszych klientów zarówno z zakresu i jakości oferowanych usług bankowych, poziomu obsługi świadczonej przez pracowników Banku, jak i wszelkich rozwiązań formalno-organizacyjnych związanych ze współpracą z naszym Bankiem. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowią podstawę podejmowanych następnie decyzji w zakresie usprawnień i podniesienia poziomu jakości w Banku.

Firma certyfikująca wielokrotnie doceniała nasze działania w zakresie zarządzania jakością podczas kolejnych auditów. Obecnie Bank Spółdzielczy działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

W trosce o dobro naszego klienta podjęliśmy wyzwanie zapewnienia nie tylko wysokiej jakości usług, ale także bezpieczeństwa informacji. Aby efektywnie zarządzać zagrożeniami i czynnikami ryzyka w zakresie polityki ochrony informacji wdrożyliśmy odpowiedni system – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który wspomaga ciągłe udoskonalanie mechanizmów bezpieczeństwa informacji oraz zarządzanie nimi. Dzięki temu klient naszego Banku może mieć pewność, że zasoby informacji dotyczące jego współpracy z Bankiem są właściwie zarządzane i chronione. Obecnie Bank działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2013

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2005 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał w 2008 roku jako pierwszy w Polsce. Certyfikat ten świadczy o tym, że dane przechowywane i przetwarzane w Banku są w pełni chronione dzięki wprowadzonym rozwiązaniom organizacyjnym i teleinformatycznym. Nasi klienci mogą być pewni co do zachowania poufności i rzetelności przez Bank.

Pozytywna ocena naszego Banku stale dokonywana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą podczas poszczególnych auditów jest dowodem na to, iż klienci Banku otrzymują szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji nie tylko w sensie ich realizacji sensu stricte, ale również przy zapewnieniu bezpieczeństwa wszelkich informacji związanych ze współpracą z Bankiem. Szereg rozwiązań organizacyjnych, informatycznych oraz szczególna dbałość kadry pracowniczej wyrażona poprzez podejmowanie działań ostrożnościowych celem chronienia informacji o kliencie powoduje, iż klient naszego Banku może być pewny bezpieczeństwa powierzonych nam informacji i środków pieniężnych, co ma niebagatelne znaczenie w dobie konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Jak podkreśla Prezes Zarządu Tadeusz Nosek „Dla nas jednak najważniejszym dowodem i nagrodą jest zadowolenie naszych klientów. Ta dewiza przyświecała nam podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu systemów certyfikacyjnych i ta dewiza ukierunkowuje nasze plany i działania zmierzające do podniesienia szeroko rozumianej jakości i bezpieczeństwa”.