Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR-Junior przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami na nim zgromadzonymi przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Może je założyć dla swojego dziecka rodzic/opiekun prawny, jak również może złożyć wniosek o wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Classic Debetowa.

Korzyści

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.