Kredyt  gotówkowy EKO WSPARCIE udzielany jest osobom fizycznym i może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z realizacją celów proekologicznych z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na całkowitą spłatę wszystkich zobowiązań (które są terminowo obsługiwane) wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w innych bankach.

Kredyt odnawialny mogą otrzymać klienci posiadający  ROR, ROR-Visa, ROR-Student i ROR-VIP w Banku od min. 3 miesięcy. Warunkiem otrzymania kredytu są stałe miesięczne wpływy na rachunek.

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystanych środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytowej.