Wykaz godzin granicznych realizacji przelewów

 

I. Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

System bankowości
elektronicznej

Przelew wewnętrzny

Na rachunek w Banku

W godzinach pracy placówki

24/71

Przelew międzybankowy wychodzący

ELIXIR2

15.30

15.30

SORBNET3

14:50

14:001

BlueCash4/ExpressElixir

W godzinach pracy placówki

24h/71

Przelewy przychodzące

Przelew wewnętrzny z rachunku w
Banku

24/7

24/71

1 Opóźnienie w realizacji przelewu może nastąpić w przypadku przerw w funkcjonowaniu bankowości elektronicznej.
Przelewy zlecone po godzinie 15.30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i będą wykonane w
najbliższym dniu roboczym Banku.
3 Przelewy przyjmowane są do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej. Przelewy zlecone po godzinach
granicznych zostaną zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
4 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek Odbiorcy prowadzony jest przez
bank będący uczestnikiem systemu BlueCash/ExpressElixir. Lista uczestników systemu jest dostępna na stronie
https://bluecash.pl/spbc/out, https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/ . System BlueCash nie obsługuje
przelewów do US i do ZUS.

ELIXIR

17:00

17:001

SORBNET

15:15

15:151

BlueCash/ExpressElixir

24/7

24/71

II. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System bankowości
elektronicznej

Przelew wewnętrzny

Na rachunek w Banku

D

w godzinach pracy
placówki

24/71

Przelew wychodzący

Przekaz w trybie standardowym

     

SEPA, polecenie wypłaty w
walucie EUR

D+1

15:00

15:001

Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

15:00

15:001

Przekaz w trybie pilnym (EUR,
USD, GBP)

D

12:00

12:001

Przelew przychodzący

Na rachunek w Banku

D

15:00

15:001

Przelew wychodzący zlecony po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek klienta w
następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym
dniu roboczym.


D – dzień przyjęcia zlecenia do realizacji