Podstawowy rachunek płatniczy służy do wykonywania podstawowych najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywanie płatności internetowych.

Adresowany jest do osób nieposiadających dotychczas żadnego rachunku płatniczego umożliwiającego dokonywania operacji przypisanych do tego rachunku w innym banku.

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu (wliczając zlecenie stałe)
  • Bezpłatne wypłaty w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatowej - ponad 7100 bankomatów oznaczonych logiem Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you na terenie całej Polski
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju
  • Możliwość dokonywania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust.2 - krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 - wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji